Leasemaatschappij

Een leasemaatschappij wilde meer rendement halen uit de private-leaseportefeuille en groeien met klanten die bij haar passen én ook winst opleveren. De concurrentie is groot en de marges zijn scherp.
Het management wist niet precies wie de klanten waren. Ook was niet duidelijk welke potentiele klanten een offerte aanvroegen, maar geen contract konden krijgen. Een offerte maken kostte de maatschappij € 15.
En maar 1 op de 10 offertes leidde tot een private-leasecontract.
Op die manier kostte dat de maatschappij € 150 per contract.

Leasemaatschappij

De vraag

Hoe kunnen we de kosten verlagen zodat onze marges omhooggaan?

Oplossing Brainslab

We hebben een profiel gemaakt van de bestaande klanten en van de potentiële klanten die een offerte hadden aangevraagd. In de resultaten zagen we al meteen een oplossing: er was een groot verschil tussen de profielen van de bestaande klanten en die van de prospects van wie de offerte werd afgewezen. Op basis van beide profielen hebben we een marktbenaderingsstrategie ontwikkeld om de juiste doelgroepen te werven. Zo sluiten we ook meteen de groep uit die geen leasecontract kan krijgen.

Resultaat

De effectiviteit van het offerteproces ging van 1 op 10 naar 1 op 3. Éen contract kost nu nog maar € 50: een kostenverlaging van € 100 per contract. Daarnaast kan de maatschappij met de profielen ook campagnes ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen.

Retailorganisatie: advies en implementatie

Een retailadviesorganisatie van een branchevereniging hielp zijn leden hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het management wist alleen niet welke adviesdiensten rendabel waren.
Omdat ze subsidie kregen, had men namelijk nooit aan kostprijsberekening
gedaan. De subsidie viel weg en het bedrijf begon verlies te lijden.

Retailorganisatie

De vraag

De organisatie wilde het bedrijf weer rendabel maken en vroeg ons om mee te denken.

Oplossing Brainslab

  • Analyse: we hebben per service een prijsopbouw bepaald. Zo zagen we welke producten winstgevend waren en welke niet. Daarna hebben we gekeken of verlieslatende producten weer rendabel konden worden of dat ze beter uitbesteed konden worden. Onze analyse en voorstellen hebben we opgeleverd in een plan van aanpak.
  • Implementatie: de branchevereniging vroeg ons het plan ook te implementeren. Daarvoor hebben we eerst de marketing en verkoopactiviteiten gericht op de rendabele producten.
    Een aantal producten was niet rendabel en kon worden uitbesteed. Hierdoor raakten er wel medewerkers boventallig. We hebben vervolgens een partij gevonden die de producten wilde overnemen. Deze partij wordt een aantal jaren preferred supplier voor deze producten, onder de voorwaarde dat de boventallige medewerkers worden meegenomen.

Resultaat

Na 1 jaar was het bedrijf winstgevend, waarbij service-aanbod minimaal verminderd was omdat een deel werd uitbesteed. De leden hielden dus een goed aanbod.